%60

'a varan

İndirimler Sizi Bekliyor

50 TL Üzeri Alışverişlerde

Kargo Bedava

Türkiye’nin sanal mağazası e-PAZAR

E-PAZAR “SATICI” Üyelik Sözleşmesi

 1. TARAFLAR İşbu sözleşme; “SAKE” ve “SATICI” arasında, sözleşmenin “SATICI” tarafından elektronik olarak veya kağıt üzerinde imzalanarak onaylanması anında akdedilmiştir. İşbu sözleşmenin ekleri ve “E-PAZAR”da yapılan “SAKE” hizmetlerinin kullanımına ilişkin bilfiil açıklamalar, tüm yazılı süreçler, ek diğer dokümanlar sözleşmenin ayrılmaz birer parçasıdır. Bir kısım hizmet kullanım verileri ve hizmete konu ticari şartlar sözleşme akdi sonrası belirlenecek ve / veya bu verilerin sürekli değişkenlik göstermesi nedeniyle işbu sözleşmenin akdi sonrası bu verilerin ve ticari şartların karşılıklı kabulü ayrı bir elektronik ortamda gerçekleştirilecek, kabul edilen hususlar bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olacak ve tarafları bağlayacaktır. 2. TANIMLAR “SAKE”: Fevzi çakmak mahallesi Erzincan caddesi Reşat iş merkezi apartmanı No:2/501 PENDİK/İSTANBULadresinde mukim SAKE KAROT İNŞ. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.. Hizmet/Hizmetler: “Üye’lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “SAKE” tarafından ortaya konulan; ilan yayınlama, “E-PAZAR Güvenli Alışveriş Sistemi” ve benzeri uygulamalar. Kullanıcı/Kullanıcılar: “E-PAZAR”a erişen gerçek ve tüzel kişiler. E-PAZAR/Platform: Mülkiyeti ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca her türlü fikri ve sınai hakları SAKE’e ait olan ve “SAKE”in işbu sözleşme ile kapsamı belirlenen “Hizmetler’ini sunduğu ve alan adı www.www.epazar.org olan web sitesi ve SAKE ile bağlantılı tüm diğer alan adlarında mevcut olan internet sitesi ile mobil uygulama. Üye/Üyeler: İşbu sözleşme koşulları doğrultusunda “E-PAZAR”ya üye olan ve “E-PAZAR”da yer alan içerik, uygulama ve “Hizmetler’den yararlanan “ALICI” ya da “SATICI” olan gerçek ve tüzel kişiler. Alici: “E-PAZAR” üzerinde “SATICI” tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi “Üye”. Satıcı: “E-PAZAR” üzerinde mal ve/veya hizmet satışa arz eden tüzel kişi “Üye”. E-PAZAR Güvenli Alışveriş Sistemi: “SAKE” tarafından, “SATICI” ile “ALICI” arasında satış akdi gerçekleştirildikten sonra “EK.1 – E-PAZAR Güvenli Alışveriş Sistemi’nde açıklanan sisteme uygun olarak verilen hizmet. Mağaza: “SATICI”ların, kendileri tarafından sağlanan bir ya da birden fazla mal ve/veya hizmete ilişkin ilanları kendileri için özel olarak ayrılan bir bölümde yayınlayabilme imkânına ve “SAKE” tarafından belirlenen diğer imkânlara sahip olabilecekleri, detaylı özellikleri “E-PAZAR”nin ilgili bölümünde belirtilen ve “E-PAZAR” üzerinden sağlanan “Hizmet”. Üye Sayfası/Satıcı Yönetim Paneli: “SATICI”nin “E-PAZAR”da yer alan çeşitli uygulamalardan ve “Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, sadece “SATICI” tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen “SATICI’ya özel sayfa. SAKE Güvenli Alışveriş Hesabı: “E-PAZAR Güvenli Alışveriş Sistemi”nin yürütülebilmesi amacıyla oluşturulmuş, “SAKE” tarafından yönetilen banka hesabı. Hizmet Komisyonu: Satıcı yönetim panelindeki Kategori Bazlı Komisyon Oran Listesinde yer alan oranlarda SATICI tarafından her bir satış için SAKE’e ödenecek tutardır. Hizmet Bedeli: ALICI tarafından sipariş edilen farklı ürün grupları için siparişteki her bir ürün başına SATICI’dan tahsil edilecek bedeldir.
 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI İşbu sözleşmenin konusu, “E-PAZAR”da “SAKE” tarafından sunulan “Hizmetler’in, bu “Hizmetler” den “Satıcılar” tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı ise, “E-PAZAR’da yer alan tüm “Hizmet”, uygulama ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup, “E-PAZAR”da “SAKE” tarafından sağlanan “Hizmetler’e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, tüm “Üye’lere ve “Satıcılar”a yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin “Üye” tarafından kabulü ile

 

www.epazar.org

Türkiyenin sanal mağazası

“Üye” “E-PAZAR”da yer alan ve yer alacak olan “SAKE” tarafından yapılan “Hizmetler”e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, “Üyelere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 4.1. “SATICI’lık statüsünün kazanılması için, “E-PAZAR”nin seçimine göre “SATICI” olmak isteyen “Kullanıcı”nın “E-PAZAR’da bulunan veya basılı olarak kendisine sağlanan üyelik formunu, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması, “SAKE” tarafından talep edilen

lilen gerekli belgeleri temin etmesi ve üyelik basvurusunun “SAKE” tarafından değerlendirilerek onaylanması ve işbu üyelik sözleşmesinin “SATICI” tarafından elektronik ortamda onaylanması veya “SATICI” tarafından kağıt üzerinde islak imzalı olarak imzalanması ve imzalı bu sözleşmenin “SAKE” tarafından onaylanması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve “SATICI’ya bildirilmesi ile “SATICI”lik statüsü başlamakta ve “SATICI” işbu sözleşme ve “E-PAZAR”nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu üyelik şartlarını gerçeğe uygun olarak sağlamayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat tüzel kişi üye “Kullanıcı” sorumludur. “SATICI’lık hak ve yükümlülükleri sadece “SATICI’lık başvurusunda bulunan tüzel kişi üzerinde doğmakta olup “SATICI” kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. SATICI, kendisi adına işlem yapmaya yetkili kişileri kayıt esnasında ilgili formda bildirecektir. İşbu sözleşme ile belirlenen “SATICI’lık hak ve yükümlülüklerinin hangi gerçek kişi tarafından kullanılacağı ve yetkili kişinin kim olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta kişi veya kişilerin “SAKE”ten talepte bulunması halinde “SAKE”, üyelik formunda yetkili olarak bildirilen kişinin yetkili olduğunu kabul edecek ve bu doğrultuda işlem yapacaktır; böyle bir durumda “SAKE”in üyelik bilgileri, üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu madde içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır. “SAKE”, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan “SATICI’lık başvurularını reddedebilir veya “SATICI’lık başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. “SAKE” sözleşmeyi; işbu sözleşme ve “E-PAZAR”da belirtilen kural ve koşullara aykırılık, “SATICI”lik başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, “SATICI’lık başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, “SATICI’nin gerçekleştirdiği işlemlerin “SAKE” için hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi sebepleri ve benzeri sebepler de dâhil olmak üzere, hakli bir sebebe dayanarak derhal ve tazminatsız feshedebilir.

E-PAZAR, herhangi bir sebebe dayanmadan 15 gün önceden bildirimde bulunmak suretiyle her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın “SATICI”nın “E-PAZAR”daki üyeliğini dondurabilir ve/veya işbu sözleşmeyi feshedebilir.

4.2. “SATICI”, “SAKE”in, “E-PAZAR”da tüm “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içerikler de dâhil olmak üzere her türlü ilanın, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı “SAKE”in, “SAKE” çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını, bu hususlardaki her türlü sorumluluğun münhasıran SATICI’da olduğunu kabul ve beyan eder.

4.3. “SATICI”, “E-PAZAR” üzerinden “SAKE”in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portaller, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “SAKE”in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

4.4. “SATICI”, “E-PAZAR”ya kendisi tarafından yüklenen bilgi, içerik ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin “E-PAZAR” üzerinde yayınlanmasının veya ilanlarda belirttiği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, hak ihlaline sebep olmadığını, söz

V10-2

www.epazar.org

Türkiyenin sanal mağazası

konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. “SATICI”, “E-PAZAR”ya kendisi tarafından yüklenen bilgi, içerik ve ilanlarda iletişim bilgilerini doğrudan veya dolaylı olarak yayınlamayacağını, diğer “Üye’lere bu bilgileri göndermeyeceğini, “SAKE”in bilgisi dışında “ALICI’larla “E-PAZAR”da sağlanan ve / veya “E-PAZAR” tarafından onaylanan iletişim yöntemleri dışında iletişime geçmeyeceğini, ALICI’nın E-PAZAR dışında satın alma isteğine olumlu yanıt vermeyeceğini, her ne surette olursa olsun ALICI’larla E-PAZAR dışında herhangi bir hukuki ilişki kurmayacağını ve herhangi bir satış işlemi gerçekleştirmeyeceğini, ALICI’ya gönderilen ürün paketleri içerisinde kendi reklamini yapmak üzere herhangi bir broşür, el ilanı veya sipariş edilen ürün haricinde promosyon bir ürün eklemeyeceğini, aksi takdirde “SAKE”in her türlü zararını karşılayacağını ve SATICI’ya ait mağazanın SAKE tarafından süreli veya süresiz olarak kapatılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. Her “SATICI”, “Üye” ve “Kullanıcı” statülerinde iken “E-PAZAR” üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu sözleşmenin hükümlerine, “E-PAZAR”da belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, “E-PAZAR” üzerinden kendisi tarafından yüklenen ilanlarda reklam veren, satici, vergi mükellefi veya benzeri sifatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. “Üye’nin “E-PAZAR” dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.7. “SAKE”, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde “SATICI’nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. Bu bilgiler “Üye”ler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer “Kullanıcı”ların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamlı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer “Kullanıcı’lara iletilebilecektir.

SATICI, SAKE aleyhine dava, tüketici şikayeti, savcılık soruşturması ve icra takibi de dahil olmak üzere herhangi bir yasal takibin başlatılması veya bankalardan, bakanlıklardan, adli veya idari makamlardan, emniyet müdürlüklerinden ve diğer tüm sair özel kuruluş ya da kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde SAKE’in kendisini savunması veya talep edilen bilgi ya da belgeleri sunması için gereken tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. SATICI tarafından, talep edilen süre içinde SAKE’e temin edilmeyen bilgi ve belgeler nedeniyle doğacak her türlü zarar ve/veya ceza, SATICI’ya yansıtılacaktır.

4.8. “SATICI”nın “Üye Sayfası”na erişmek ve “E-PAZAR” üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, “E-PAZAR” tarafından oluşturulmakta ve şifre bilgileri dilediği zaman “SATICI” tarafından değiştirilebilecek olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen “SATICI’nın sorumluluğundadır. “Üye”, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI’nın şifresi kullanılarak Üye Sayfası’nda D_MARKET aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde SATICI, SAKE’in bu fiillerden doğan zararlarını karşılamakla mükelleftir.

4.9. “SAKE”, “E-PAZAR”nin herhangi bir şekilde hukuka aykırı kullanımına ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda “E-PAZAR”nin her türlü kullanımına ve “E-PAZAR” üzerindeki içeriğin bütününün veya bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve “E-PAZAR” üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve riza göstermemektedir.

 • “E-PAZAR”nın “Üye”, “Kullanıcı” veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir

kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek

amacıyla kullanılması;

V10-3

www.epazar.org

Türkiyenin sanal mağazası

“E-PAZAR”nın bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması; Yanlış bilgiler kullanılarak veya başka bir kullanıcının bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler, ikametgâh adresi, e-posta adresi, iletişim, ödeme ve hesap bilgileri vermek suretiyle gerçek olmayan kullanıcı hesapları oluşturulması ve bu hesaplar üzerinden hukuka aykırı şekilde “E-PAZAR”nın işbu kullanım koşulları ya da “SATICI” üyelik sözleşmesi ve ekleri kapsamında veya kapsamı dışında kullanılması, başka bir kullanıcının hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması, hesap oluşturulması; “E-PAZAR”nın her türlü yasadışı veya hileli amaçla kullanılması; Kişisel gizlilik ve yayın hakları da dâhil olmak üzere telif hakkı alınmış, hukuken korunan veya “E-PAZAR”ya ya da 3. şahsa ait içeriğin tamamının veya bir kısmının sahibi olmadan veya izinsiz kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi, iletilmesi, yerine yenisinin yerleştirilmesi; Herhangi bir işlemin fiyatının manipüle edilmesi ya da diğer kullanıcıların işlemlerine müdahale edilmesi; Geçersiz veya izinsiz ya da “E-PAZAR Güvenli Alışveriş Sistemi” dışında bir ödeme şekli kullanılması, hizmet bedelinin, fatura ve ödeme süreclerinin manipüle edilmesi Yorum ve puanlama sistemlerinin “E-PAZAR” dışı amaçlar için ve kullanılma amaçları dışında kullanılması (“E-PAZAR’daki yorumları “E-PAZAR” dışında yayınlamak gibi); Zincir mektup veya istenmeyen e-posta (spam) yayılması; Virüs veya “E-PAZAR’ya, “E-PAZAR”nin veri tabanına, “E-PAZAR” üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması; “Kullanıcı’lar hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil, herhangi bir bilgi toplanması; “E-PAZAR” tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri her ne suretle olursa olsun engelleyen, durduran, aksatan, bozan, değiştiren bir şekilde “E-PAZAR”ya erişim sağlanmaya çalışılması; “SAKE’in önceden yazılı iznini alınmaksızın, “E-PAZAR” üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde “E-PAZAR”da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması, kullanılması;

İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında “E-PAZAR”nın ve “E-PAZAR” üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; “SAKE”in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10. “SAKE”, “SATICI” tarafından “E-PAZAR”ya beyan edilen “Üye” bilgilerini, “E-PAZAR” web sitesinde ve bu sözleşme içinde açıklanan kullanımlar, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve “E-PAZAR”nin isletilmesi icin gereken uygulamaların yürütülm

isi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler. “SAKE”in is ortakları tarafından ortaya koyulan faaliyetlerin ve uygulamaların reklamı ve paza

öz konusu yükümlülükleri ifa edebilmesi için gereken sürelerde kullanabilir, saklayabilir ve üçüncü kişilere açıklayabilir. “SATICI”, bilgilerinin “SAKE” tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına riza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

4.11. “Site”ye üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında SAKE ve Doğan Online (DOL) iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, “Site”ye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, DOL iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, SAKE ve DOL iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, DOL iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, SAKE ve DOL iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece SAKE ve DOL iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye

V10-4

SAKE

www.epazar.org

Türkiyenin sanal mağazası

yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve SAKE ve DOL iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini “E-PAZAR”ya iletebilir.

4.12. “SATICI”; kendisi tarafından “E-PAZAR”ya sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, truva atı, vb. gibi “E-PAZAR”ya veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyalleri içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13. “SAKE”, “E-PAZAR”da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir; “Üye”lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri “Kullanıcılar” da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve silebilir, “Üye”lerin “E-PAZAR”ya yüklediği içerikleri ve “Üye’ler arasındaki “E-PAZAR” üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dâhil olmak üzere iletişimi her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve bu iletişimi saklayabilir. “SATICI”, “E-PAZAR” üzerinden gerçekleştirdiği tüm iletişimi; “E-PAZAR” üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler doğrultusunda gerçekleştirdiğini ve bu iletişimi özel iletişim amacıyla veya başka amaçlarla kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14. “SATICI” ve “E-PAZAR” Satıcı yönetim panelindeki Kategori Bazlı Komisyon Oran Listesinde yer alan ücret ve ödeme koşullarında anlaşmışlardır. “E-PAZAR”da ilan edilen ücret ve ödeme koşullarında SAKE her zaman değişiklik yapabilecek olup, yapılacak değişikliklere ilişkin gerekli duyurular SAKE tarafından SATICI’ya yapılacaktır. Ancak Satici yönetim panelindeki Kategori Bazlı Komisyon Oran Listesinde belirtilmeyen ürün gruplarına ilişkin ücret ve ödeme koşullarını “E-PAZAR” tek taraflı olarak belirleyecek ve “SATICI” bu ücret ve ödeme koşullarını kendi “Üye Sayfası”nda görebilecektir. Bu ücret ve ödeme koşulları değişkenlik gösterebilecek olup “SATICI’nın ürün satışı icin “Üye Sayfası”nda fiyat girişi gerçekleştir a yayında olan ücret ve ödeme koşulları geçerli olacaktır. “SATICI” “Hizmet’lerden ancak “E-PAZAR”da beyan edilen söz konusu ücretleri yine “E-PAZAR”da beyan edilen söz konusu ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir. “SAKE”, “E-PAZAR”da yer alan diğer “Hizmetler’le ilgili olarak istediği takdirde ücret belirleyebilir; böyle bir durumda “SATICI”nın ilgili “Hizmetler’den faydalanması ücretin tam ve eksiksiz olarak ödenmesi koşuluna bağlıdır. Uygulamalarla ilgili ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri “E-PAZAR”nın ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. “SAKE” tarafından her zaman “E-PAZAR”da çeşitli “Hizmet’lerin ücretsiz veya indirimli olarak sunulması imkânı bulunmakta olup, “SAKE” her zaman söz konusu indirimli veya ücretsiz “Hizmet” sunumundan tek taraflı olarak vazgeçip, “Hizmet’i ücretli veya tam ücretli olarak sunmaya başlayabilir. “E-PAZAR Güvenli Alışveriş Sistemi” “Hizmet’i için “SAKE” tarafından “SATICI”dan alınan hizmet komisyonu ücretlerinde, ilgili satışın “ALICI” tarafından iptal edilmesi halinde bu satış işlemi için “SAKE” tarafından “SATICI”dan alınan hizmet komisyonu ücreti “SATICI’ya iade edilir.

4.15. “SATICI”, “SAKE’in, “SATICI” tarafından “E-PAZAR”ya iletilen ve/veyagirilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin E-PAZAR’da ve üçüncü kişilere ait sitelerde ve sistemlerde görüntülenebilmesi, işlenmesi ve derlenmesi amacıyla kullanılabileceğini, bu amaçla anlaşmalar yapılabileceğini “SATICI” tarafından “E-PAZAR”ya iletilen ve/veya girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin “E-PAZAR” ve “SAKE”in reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılabileceğini, söz konusu ilan, içerik ve görsellerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu(“FSEK”) uyarınca FSEK’in 21.maddesindeki işleme, 22. Maddesindeki çoğaltma, 23. Maddesindeki yayma, 24. Maddesindeki temsil, 25.maddesindeki işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı da dahil bu konuda gerekli her türlü hak ve yetkiyi herhangi bir sayı, mecra, süre ve yer kısıtlamasına tabi olmaksızın ve bu uğurda herhangi bir bedel talebinde bulunmaksızın “SAKE”e her türlü telif ve kullanım hakkını 3. kişilere devir hakkını da kapsar şekilde verdiğini/vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

V10-5

SAKE

www.epazar.org

Türkiyenin sanal mağazası

SATICI ürünler ile ilgili kendisi tarafından sağlanan tüm görsel, açıklamalar ve işitsel malzemenin her türlü marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım hakkı ya da FSEK’ten doğan her türlü fikri hakkını, ürünlerin internet Sitesi ve/veya başkaca web siteleri üzerinde teşhiri için meydana getirilen fotoğraf, grafik ve diğer her türlü görsel çalışmaya ilişkin her türlü hakları FSEK ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil olmak üzere tüm yasal mevzuata ve hukuka uygun bir şekilde kullanmakta olduğunu, bu kapsamda her türlü 3. Kişi taleplerine karşı münhasıran SATICI’nın sorumlu olduğunu, DMARKET’in bu hususta kendisine yöneltilebilecek tüm talepleri SATICI’ya rücu edeceğini ve DMARKET’in bu hususta her türlü zararını ilk talep üzerine derhal karşılayacağını açıkça kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.16. “SAKE”, “SATICI’nın işbu sözleşme koşullarına ve “E-PAZAR”da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, “SATICI”nın “E-PAZAR”ya girdiği ilan ve içeriklerin işbu sözleşme ve “E-PAZAR”da yayınlanan kural ve koşullara uygun olmaması, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, “SAKE” tarafından belirlenen içerik kategorileri kapsamında yer almaması veya yanlış bölümde yer alması, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, “SATICI’ya herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, “Üye”nin üyeliğine son verebilir ve işbu sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı olarak feshedebilir. “Üye”, böyle bir durumda D_MARKET’ten ilgili “Hizmet” için ödemiş olduğu bedelin iadesini, herhangi bir ücret ve sair tazminat talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca “SAKE”in herhangi bir sebep belirtmeksizin ve ihtarda bulunmaksızın sözleşmeyi istediği zaman tek taraflı fesih haklı saklıdır.

4.17. “SATICI’nın belli bir ürünü “E-PAZAR”daki satış fiyatı “SATICI’nın kendi çevrimiçi satış kanalındaki satış fiyatından daha yüksek olamaz. “SATICI’nın ürünü kendi çevrimiçi satış kanalında “E-PAZAR”daki satış fiyatından daha düşük fiyatla sattığı tespit edildiğinde “E-PAZAR”nın ürünün satışını durdurma hakkı saklıdır.

4.18. Üyeliği dondurulan, üyelikten uzaklaştırılan veya üyeliği süresiz olarak yasaklanan kişilerin başka bir kullanıcı hesabıyla üye olmaları yasaktır. Bu yasağa aykırılık halinde oluşabilecek zararlardan “DMARKET” sorumlu tutulamaz.

4.19. “SATICI”dan “Üye” olma aşamasında ya da “Üye” olduktan belirli bir süre sonra kurumsal bilgileri ve/veya belgeleri istenebilecektir. “SATICI”, söz konusu belge ve bilgileri talep tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde “SAKE”e vereceğini ve söz konusu belge ve bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda söz konusu değişikliği “SAKE”e derhal bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüzel kişinin “E-PAZAR” ile ilgili yazışmaları ve görüşmeleri gerçekleştirecek yetkili kişisinin de bu aşamada belirtilmesi gerekmektedir. Bildirilen bu yetkilinin değişmesi halinde de “SATICI’nın bu değişikliği derhal bildirme yükümlülüğü vardır. Bildirilen bu bilgi ve belgeler İnternet üzerinden üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. “SATICI” tarafından gerekli bilgi ve belgelerin “DMARKET” tarafından talep edilen zamanda verilmemesi halinde “SATICI’nın üyeliği iptal edilebilecek, askıya alınabilecek veya SAKE Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi kapsamında “SATICI’ya aktarılacak mal bedeli dahil tüm bedellerin aktarımı bilgi ve belgelerin verilmesine kadar geciktirilebilecektir. —

4.20. “SATICI”, satış akdinin tamamlanması ile “ALICI” ile arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmiş sayılacağını (bu sözleşme içerisinde belirlenen “SATICI” konumunda olduğunu) kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.21. “SATICI” Vergi Usul Kanunu m. 232 uyarınca satılan, sağlanan ürün veya hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. “SATICI”, “ALICI’ya gönderdiği mal ve/veya hizmeti fatura keserek teslim edeceğini veya sağlayacağını “E-PAZAR Güvenli Alışveriş Sistemi’ne girerek “SAKE”e bildireceğini, başta Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getireceğini, E-PAZAR’da sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin

V10-6

SAKE

www.epazar.org

Türkiyenin sanal mağazası

TABLO:2

TEDARİK EDİLEMEYEN ÜRÜNLER
Ürün Bedeli Faturalandırılacak tutar
0-20 TL 10 TL
21-500 TL 25 TL
501-1000 TL 50 TL
1000+ TL Ürün bedelinin %5’i (Maksimum 250 tl)

 

SATICI’nın ürünü satın alan müşterinin iletişim bilgilerini kullanarak müşteriyi araması ya da müşteri tarafından iade edilen ürünü kabul etmemesi ve teslim almaması veya ürün faturasını göndermemesi durumunda, “E-PAZAR” tarafından her ALICI’ya ürünün bedeline göre, aşağıdaki tabloda belirtilen bedellerde hediye çeki tanımlanabilecek olup söz konusu hediye çeki tutarları SATICI’ya fatura edilecek ve bu miktar SATICI’nın hesabına SAKE’e ödenmek üzere borç kaydedilecektir

TABLO:3

Ürün Bedeli 0-20 TL 21-200 TL 201-500 tl 500 + TL
Fatura Bedeli Ürün değeri kadar 20 TL 50 TL 100 TL

 

“SATICI” kargo bedeli ve/veya bununla birlikte ortaya çıkacak tüm masraflar da dahil tüm bedeller kendisine ait olmak üzere, “E-PAZAR”nin seçmiş olduğu kargo firmalarını ve sağladığı gönderi kodlarını kullanarak gönderi yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. SAKE tarafından sağlanan bu gönderi kodları ile SATICI tarafından yalnızca ilgili siparişlerin gönderisi sağlanacaktır. SAKE tarafından oluşturulan gönderi kodları ve ürünler fiziken kargoya aynı anda teslim edilmelidir. Bu gönderi kodlarının ürün kargoya fiziken teslim edilmeksizin kullanılması/okutulması ve/veya SATICI tarafından ilgili sipariş için kullanılmadığının tespit edilmesi halinde SATICI’nın mağazası süresiz olarak askıya alınacaktır. SAKE’in işbu sebeple herhangi bir zarara uğraması/herhangi bir bedel ödemek zorunda kalması halinde SATICI “SAKE”in işbu sebeple uğradığı her türlü zarar/ziyanını herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın ilk talepte derhal ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

“SATICI” stoğunda bulunmayan ürünü satışa açmayacaktır.

SAKE, kendi insiyatifi ile tek taraflı olarak her zaman yukarıdaki tablolarda yer alan tutarları değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Böyle bir durumda SAKE yeni tutarları SATICI’ya duyuracaktır.

Ayrıca SATICI, işbu Sözleşmenin 4.21. maddesinde belirtilen şekilde E-PAZAR’da sergilediği ve sattığı ürünler için garanti belgesi ve sair diğer gerekli belgeleri mevzuatın gerektirdiği şekilde ALICI’ya teslim etmemesi ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs hizmetleri yerine getirmemesi halinde madde 4.21.’de belirtilen her türlü zarar, idari para cezası ve benzeri bedellerin kendisine rücu edilmesine ek olarak SAKE’in ürünü iade alarak yukarıdaki Tablo 3’te belirtilen tutarları SATICI’ya fatura edeceğini ve buna ek olarak SATICI’nın mağazasının süresiz olarak askıya alınabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.25. SATICI’nın www.www.epazar.org internet sitesinde satmış olduğu ürünlere ilişkin tutarları siteye yanlış/hatalı girmesi halinde SATICI, ALICI’nın sipariş etmiş olduğu fiyat üzerinden ürünü

V10-8

www.epazar.org

Türkiyenin sanal mağazası

ALICI’ya göndermekle yükümlüdür.

SATICI’nın söz konusu ürünü ALICI’nın sipariş ettiği fiyat üzerinden göndermekten imtina etmesi ve/veya ürünün SATICI tarafından temin edilememesi halinde ALICI tarafından sipariş edilen ürün, E-PAZAR tarafından www.www.epazar.org internet sitesinde satış yapan ve ürünü ALICI’ya en kısa sürede teslim edebilecek başka bir SATICI’dan fiyat farkı gözetmeksizin temin edilecek ve aradaki fiyat farkı SATICI’ya fatura edilecektir. Ancak ALICI tarafından sipariş edilen ürünü www.www.epazar.org internet sitesinde satan başka bir satıcı mevcut değil ise söz konusu ürünün piyasa satış bedeli E-PAZAR tarafından SATICI’ya fatura edilecektir.

4.26. SATICI, internet sitesinde taahhüt edilen süre içerisinde ürünü herhangi bir sebeple temin edemez ve/veya temin edemeyeceğini beyan ederse ALICI tarafından sipariş edilen ürün, www.www.epazar.org internet sitesinde satış yapan ve ürünü ALICI’ya en kısa sürede teslim edebilecek başka bir SATICI’dan fiyat farkı gözetmeksizin temin edilecektir. Ancak ALICI tarafından sipariş edilen ürünü internet sitesinde satan başka bir satici mevcut değil ise ve söz konusu ürün ALICI’ya gönderilemeyecek ise böyle bir durumda ALICI’nın siparişi SAKE tarafından iptal edilebilecektir.

ALICI’nın siparişinin yukarıda açıklanan sebeplerle SATICI tarafından iptal edilmesi durumunda madde 4.24’te belirtilen Tedarik Edilemeyen ürünlere uygulanan bedeller (Tablo:2) SATICI’ya fatura edilecektir. SATICI, söz konusu bedeli SAKE’in ilk talebinde derhal, nakden ve defaten ödeyeceğini veya SAKE tarafından herhangi bir bildirimde bulunmaksızın cari hesabından mahsup edileceğini kabul ve taahhüt eder

Başka bir Satıcıdan temin edilerek ALICI’ya gönderilen ürünün fiyatı SATICI tarafından temin edilemeyeceği belirtilen üründen daha fazla ise aradaki tutar SATICI’ya fatura edilecek olup SATICI, herhangi bir itiraz öne sürmeksizin söz konusu tutarı SAKE’in ilk talebinde derhal ve nakden ödeyecektir. Ancak başka bir Satıcıdan temin edilerek ALICI’ya gönderilen ürünün fiyatı SATICI tarafından temin edilemeyeceği belirtilen ürün tutarından daha az ise aradaki fiyat farkı SATICI’ya iade edilecektir.

4.27. SATICI, ALICI’ya eksik ürün ve/veya eksik parçalı ürün veya ALICI’nın sipariş etmiş olduğu ürün haricinde başka/farklı bir ürünün gönderilmesi halinde SAKE tarafından SATICI’ya barkod numarası verilerek 2 (iki) iş günü içerisinde eksik ürünün/eksik parçanın ve/veya ALICI’nın sipariş etmiş olduğu doğru ürünün gönderimini yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu gönderim SATICI tarafından belirtilen süre içerisinde yapılmaz ise ALICI tarafından sipariş edilen ürün, www.www.epazar.org internet sitesinde satış yapan ve ürünü ALICI’ya en kısa sürede teslim edebilecek başka bir SATICI’dan fiyat farkı gözetmeksizin temin edilecek ve aradaki fark SATICI’ya fatura edilecektir. Ancak ALICI tarafından sipariş edilen ürünü internet sitesinde satan başka bir satıcı mevcut değil ise ve söz konusu ürün ALICI’ya gönderilemeyecek ise böyle bir durumda ALICI’nın siparişi SAKE tarafından iptal edilebilecektir.

ALICI’nın siparişinin yukarıda açıklanan sebeplerle SATICI tarafından iptal edilmesi durumunda madde 4.24’te belirtilen Tedarik Edilemeyen ürünlere uygulanan bedeller SATICI’ya fatura edilecektir. SATICI, söz konusu bedeli SAKE’in ilk talebinde derhal, nakden ve defaten ödeyeceğini veya DMARKET tarafından herhangi bir bildirimde bulunmaksızın cari hesabından mahsup edileceğini kabul ve taahhüt eder.

4.28 SATICI, tibbi cihaz satışı yapmak için öncelikle TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ gereğince T.C Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış Tibbi Cihaz Satış Yetki belgesine sahip olmak zorundadır. Yetki belgesi olmadan tibbi cihaz satışı yapan SATICI’nın SAKE ve/veya resmi makamlar tarafından tespit edilmesi durumunda E-PAZAR iş bu Sözleşmeyi hiçbir önel vermeden derhal feshetme bak ve yetkisine sahiptir. SATICI, SAKE’in bu nedenle uğramış olduğu tüm zarar

V10-9

www.epazar.org

Türkiyenin sanal mağazası

ve ziyanı karşılamakla yükümlüdür. Böyle bir durumda SATICI iş bu zarar ve ziyani nakden ve defaten hiçbir ihtara gerek kalmaksızın derhal ödeyecektir.

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI “E-PAZAR”nin (ara yüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm ögeleri “SAKE’e aittir ve/veya “SAKE” tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. “DMARKET” uygulamalarının, “E-PAZAR”da yer alan bilgilerin ve “SAKE”in telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına “SAKE” tarafından izin verilmemektedir. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, “SAKE”in ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. “SAKE”in; “E-PAZAR” ve “E-PAZAR” üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya “E-PAZAR” vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve iş yapış modeline yönelik tüm hakları saklıdır. 6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ “SAKE”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda “E-PAZAR”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Ancak, yapılan değişikliği “SATICI’nın kabul etmemesi halinde “SATICI”, işbu sözleşme süresince herhangi bir zamanda 15 gün önceden karşı tarafa yazılı olarak haber vermek kaydı ile sözleşmeyi feshedebilir. Fakat “SATICI” bu fesih gerçekleştiği takdirde fesih tarihine kadar olan kendisine verilen tüm siparişleri tamamlayacağını kabul ve taahhüt eder. İşbu sözleşme, “SATICI’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. 7. MÜCBİR SEBEPLER Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “SAKE” işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “SAKE” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “SAKE”ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “SAKE”in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. 8. GİZLİLİK “SATICI” sözleşme ile ilgili ve /veya sözleşmenin ifası dolayısıyla öğrendiği tüm bilgileri ve/veya sözleşme ve sözleşme eklerine ilişkin taraflarca anlaşılan tüm şartları gizli veya ticari sır olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri, yasal zorunluluklar hariç diğer tarafın yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ve istihdam ettikleri yardımcı kişilerin de bu hususa uymalarının sağlanması için ellerinden gelen önlemleri almayı veya bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan (sözleşmenin fotokopisinin ve/veya fotoğrafının çekilmesi, “E-PAZAR”nin rakipleriyle paylaşılması vb.) kaçınmayı ve işbu maddeye aykırılık nedeniyle “E-PAZAR”nın uğrayacağı tüm zarar ve ziyanı tanzim edeceğini Kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI, zorunlu hallerde ve işin doğası gereği çalışanlarına ve danışmanlarına bu bilgileri vermesi halinde bilginin gizliliği konusunda da çalışanlarını ve danışmanlarını da uyarmak yükümlülüğündedir. Aksi takdirde Taraflar, çalışanlarının ve danışmanlarının işbu Sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını gayrikabili rücu peşinen kabul ve taahhüt ederler. İşbu madde, Sözleşme süresi sona erdiğinde dahi geçerli olmaya devam edecektir. 9. KİŞİSEL VERİLER

V10-10

www.epazar.org

Türkiyenin sanal mağazası

9.1.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamındaki kişisel veriler (“Kişisel Veriler’), sadece SAKE’e işbu Sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesinde ve SAKE’in talimatları doğrultusunda işlenebilecek, herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmayacak ve hukuki ilişkinin sona ermesinden sonra herhangi bir yasal yükümlülük bulunmaması halinde silinecektir. Silme işlemlerine ilişkin kayıtlar SATICI tarafından en az mevzuatta belirlenen süreler kadar saklanacak ve talebi halinde SAKE’e ibraz edilecektir. Ayrıca; SAKE’in talebi halinde silme işleminden önce Kişisel Veriler’in kayıtlı bulunduğu her türlü medya ve ortam tüm yedekleriyle birlikte SAKE’e teslim edilecektir. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin yükümlülükler SAKE’in yazılı onayı ile görevlendirilebilen alt yükleniciler bakımından da geçerlidir, şu kadarki SATICI’nın yükümlülükleri de aynen devam edecektir, SATICI alt yüklenicilerin kişisel verilerin silinmesi yükümlülüğüne ilişkin ihlallerinden bizzat sorumludur. SATICI, Kanun ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun davranmakla yükümlüdür.

9.2.SATICI, SAKE tarafından kendisine iletilen kişisel Veri sahibi (“Veri Sahibi”) taleplerini derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Herhangi bir nedenle aynı gün içerisinde yerine getirilemeyen talepler, nedeni yazılı olarak bildirilerek takip eden iş günü içerisinde yerine getirilecektir. Veri Sahibi’nin herhangi bir şekilde doğrudan SATICI’ya talepte bulunması halinde söz konusu talebe ilişkin olarak derhal (her halükarda ertesi iş günü) SAKE’e yazılı bildirimde bulunulacak ve SAKE’in talep ve talimatları doğrultusunda aksiyon alınacaktır.

9.3.SATICI, Kişisel Veriler’e gerek kendi personeli gerekse üçüncü taraflarca yetkisiz bir şekilde erisilmesini ve Kisisel Veriler’in kendisine aktarımı amacı dısında kullanılmasını engelleyecek sekilde gerekli güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. Bu kapsamda SAKE tarafından SATICI’ya her zaman Kişisel Veri’nin işlenmesi, saklanması ve erişilmesi ile ilgili uyulması gereken teknik kriterler ve talimatlar gönderilebilecek olup, SATICI bu kriter ve talimatlara uymakla yükümlü olacaktır. Kişisel Veriler’e herhangi bir şekilde yetkisiz erişim gerçekleşmesi veya Kişisel Veriler’in herhangi bir şekilde işbu Sözleşme’ye aykırı şekilde üçüncü taraflarca erişilebilir hale gelmesi durumunda Şirket bu durumu derhal (aynı gün içerisinde) SAKE’e bildirecek ve bu durumdan doğan zararın minimize edilmesi için SAKE tarafından talep edilen her türlü bilgi, belge ve desteği gecikmeksizin sağlayacaktır.

9.4.SATICI tarafından, SAKE’in yazılı onayı ile alt yüklenici kullanılması halinde, Sözleşme’nin Kişisel Veriler ile ilgili düzenlemelerinin ilgili alt yüklenici sözleşmesine aynen yansıtılması zorunludur. SATICI, alt yüklenici kullanılan hallerde dahi Sözleşme kapsamındaki sorumluluğunun aynen devam edeceğini ve alt yüklenici ihlallerinden bizzat sorumlu olacağını kabul eder.

9.5.SATICI, Sözleşme kapsamındaki Kişisel Veri işlemeleri bakımından SAKE ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu denetimine tabi olduğunu kabul ve beyan eder. SAKE, söz konusu denetim hakkını bizzat veya üçüncü bir kişi eliyle kullanabilecek veya SATICI’dan söz konusu denetimi gerçekleştirmesini talep edebilecektir. Söz konusu denetimler neticesinde SATICI’nın Kişisel Veriler’e ilişkin yükümlülüklerine aykırı davrandığının tespit edilmesi halinde, SAKE ile SATICI arasındaki tüm sözleşmeler SAKE’in tek taraflı tasarrufu doğrultusunda herhangi bir tazminat yükümlülüğü bulunmaksızın feshedilebilecektir.

9.6.İşbu Sözleşme’de belirtilen hizmetlerin sunulması sırasında SATICI tarafından SAKE’e Kişisel Veri aktarılması halinde, ilgili Kişisel Veriler’in toplanması, işlenmesi, aktarılması ve kullanılmasına ilişkin olarak Veri Sahipleri’ne yürürlükte bulunan kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve Veri Sahipleri’nden bahsi geçen mevzuata uygun içerik ve formatta gerekli izin ve onayların alınması SATICI’nın sorumluluğundadır. Söz konusu izin ve onay metinleri ve temin edildiklerine dair kayıtlar talep halinde gecikmeksizin SAKE’e iletilecektir.

V10-11

www.epazar.org

Türkiyenin sanal mağazası

9.7. SAKE’in, SATICI’nın işbu madde kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi nedeniyle SATICI’dan kaynaklanan nedenlerle bir zarara uğraması, yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması ya da herhangi bir zararı tazminle mükellef kılınması halinde, söz konusu tutarlar SATICI’ya rücu edilecek ve ilk yazılı talepte tüm ferileri ile birlikte SAKE’e ödenecektir. SAKE’in işbu maddede belirtilen tutarları SATICI’ya yapacağı ödemelerden mahsup hakkı saklıdır.

İşbu madde Sözleşme herhangi bir nedenle sona erse dahi yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu Sözleşme, SATICI tarafından elektronik ortamda onaylanmasıyla veya kağıt üzerinde imzalanmasıyla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren belirsiz süreli olarak geçerli olacaktır.

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 12. SAKE KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ “SATICI”, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda “SAKE”in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, “SAKE”i yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 13. BÜTÜNLÜK İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir. 14. BİLDİRİM Satıcılarla “E-PAZAR”ya kayıt olurken bildirdikleri e-posta adresi vasıtasıyla veya “E-PAZAR”da yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim, yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak ve “E-PAZAR”yı bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek “SATICI’nın sorumluluğundadır. Türk Ticaret Kanunu(“TTK”) uyarınca tacirler arasında yapılacak bildirimler TTK madde 18’de belirtilen usule göre yapılacaktır. SATICI fiziki adresinde meydana gelen değişiklikleri SAKE’e 3(üç) iş günü içerisinde bildirmekle mükelleftir. Bu ihbar yapılmadığı takdirde, SATICI’nın mevcut adresine gönderilen tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatin tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. 15. YÜRÜRLÜK 11 (onbir) sayfa, 15 (on beş) madde ve 3 (üç) ekten (EK.1 – E-PAZAR Güvenli Alışveriş Sistemi, EK.2 – Yasaklı Ürün ve Hizmetler, EK.3 – Pazaryeri Satıcı Bilgileri Formundan ibaret bu sözleşme sözleşmenin “SATICI” tarafından elektronik olarak veya kâğıt üzerinde imzalanarak onaylanması anında akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. İşbu sözleşmenin kağıt üzerinde imzalanarak onaylanmış olması halinde işbu sözleşme süresi içinde herhangi bir zamanda “SAKE” sözleşmenin elektronik ortamda “SATICI” tarafından onaylanmasını talep edebilir. İşbu sözleşmenin elektronik ortamda “SATICI” tarafından onaylandığı andan itibaren islak imzalı sözleşme yerine elektronik ortamda onaylanmış sözleşme geçerli olacaktır.

V10-12

www.epazar.org

Türkiyenin sanal mağazası

EK.1 – E-PAZAR Güvenli Alışveriş Sistemi

(‘E-PAZAR Güvenli Alışveriş Sistemi”ne ilişkin işbu sözleşmede yer alan terimler Üyelik Sözleşmesi’nin “Tanımlar” başlıklı maddesinde yer alan terimlerle aynı anlamda kullanılmaktadır)

A- GÜVENLİ ALIŞVERİŞ SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

 1. “E-PAZAR Güvenli Alışveriş Sistemi” hizmeti işbu sözleşmede belirtilen “ALICI” ve “SATICI” sıfatına sahip “Üye’lerin “Site”nin alt yapısını kullanarak alım-satım konusunda çevrimiçi (on-line) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması; bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilebilmesi için taraflarca işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde “SATICI’nın ürünü “ALICI’ya göndermesi/hizmetin sağlanması ve “ALICI” tarafından “SAKE”in “SAKE Güvenli Alışveriş Hesabı”na aktarılan ürün bedelinin hizmet bedeli ve hizmet komisyonu mahsup edilerek “SATICI’nın hesabına transfer edilmesini amaçlayan (bu koşulların gerçekleşebilmesi “ALICI” ve “SATICI’nın sorumluluğundadır) işbu sözleşmede, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan eklerinde veya “Site”de detayları açıklanan sistemdir.
 2. Aşağıdaki hükümler, “E-PAZAR Güvenli Alışveriş Sistemi Hizmeti”ni kullanan “ALICI” ve “SATICI” sifatına sahip olan “Üye’lerin hak ve yükümlülükleri ile “SAKE”in bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir.
 3. SATIŞ: “E-PAZAR Güvenli Alışveriş Sistemi Hizmeti”nde, “ALICI”, “Site”de ilanları gösterilen “SATICI’ya ait ürün ve hizmet satın alma talebini; “Site”nin alt yapısını kullanarak yapar. “SATICI’nın mal veya hizmetlerini “Site”de satışa sunması; ilan “E-PAZAR”da yayınlandığı anda başlar.

“ALICI’NIN, “SATICI’ya ait ürünü “E-PAZAR” sitesinden satın alarak ödemeyi yapması, işbu sözleşmenin kurulması anlamına gelir.

Satın alma gerçekleştiğinde satış bedeli “SAKE Güvenli Alışveriş Hesabı”nda tutulmak üzere “Site” tarafından “ALICI”dan tahsil edilir.

Ayrıca E-PAZAR, ALICI tarafından sipariş edilen farklı ürün grupları için siparişteki her bir ürün başına 1(bir) TL+KDV hizmet bedelini SATICI’dan tahsil edebilecektir. Söz konusu hizmet bedeli ürün ALICI tarafından iptal/iade edilse dahi hiçbir koşulda SAKE tarafından SATICI’ya iade edilmeyecektir. SAKE her zaman kendi insiyatifinde olmak üzere söz konusu hizmet bedelini değiştirebilecek olup söz konusu değişen bedeller SATICI’ya duyurulacaktır.

 1. PAKETLEME:

SATICI tarafından ALICI’ya gönderimi sağlanan ürünler hasar görmeyecek ve kargo aracında yer alan diğer ürünlere zarar vermeyecek şekilde paketlenmelidir. SATICI, paketleme işlemleri sırasında başka bir platforma ait herhangi bir ambalaj/paket kullanmayacaktır. Aksi takdirde, E-PAZAR tarafından bu durumun tespit edilmesi halinde SATICI, E-PAZAR’nın insiyatifine bağlı olarak kendisine ait mağazanın süreli veya süresiz olarak kapatılabileceğini kabul eder.

 1. KARGOLAMA: Site ödemenin yapıldığını teyit ettikten sonra “SATICI’ya ürünü göndermesi gerektiğini bildirir. Bu bildirimin akabinde “SATICI”, ilanında belirtmiş olduğu süre içerisinde ürünü “ALICI”nin belirttiği adrese gönderilmek üzere, “E-PAZAR”nin seçmiş olduğu kargo firmalarına ve sağladığı gönderi kodlarını kullanarak teslim eder. Ürünün “ALICI’ya ulaştığının kargo firması tarafından “E-PAZAR”ya bildirilmesini takiben, “ALICI’nın ürünün ya da mal veya hizmet ifasının ayıplı olduğu yönünde “Site”ye bir bildirimde bulunmaması halinde veya yasal süre içerisinde cayma hakkını

V10-13

www.epazar.org

Türkiyenin sanal mağazası

kullanmaması durumunda, satış bedeli “SAKE” tarafından belirlenen süre içerisinde “SATICI’nın hesabına aktarılır.

SATICI’ya ait ürünlerin ALICI tarafından iade edilmesi halinde ise, SATICI’ya ait ürünlerin iadesine ilişkin kargo ücreti E-PAZAR tarafından kargo fiyat listesine göre hesaplanacak ve SATICI’ya fatura edilecek olup, SATICI bu durumu kabul ve taahhüt eder.

 1. İADE: “ALICI’nın cayma, caymaya bağlı iade, ayıp ve ayıba bağlı iade süreç ve şartları Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve sair ilgili yasal mevzuat ile düzenlenmiş olup, “SATICI” söz konusu mevzuat hükümlerine uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. “SATICI”, “ALICI” tarafından geri gönderilen ürünü teslim aldığını “E-PAZAR” sisteminde belirtilen şartlar ve süreler dâhilinde “E-PAZAR”ya bildirmek zorundadır. “ALICI’nın cayma hakkını kullandığını “E-PAZAR”ya bildirmesi halinde “E-PAZAR” ayrıca bir inceleme ve “SATICI”dan konuya açıklama veya savunma alma yükümlülüğü bulunmaksızın satılan ürün bedelini ve varsa ek zarar bedellerini “ALICI’ya ödeyecek olup, söz konusu bedelleri “SATICI’ya rücu edecektir.

SATICI tarafından ALICI’ya eksik ürün/ayıplı ürün gönderilmesi ve bu durumun ALICI tarafından E-PAZAR’ya veya SATICI’ya bildirilmesi durumunda SATICI, kendisine bildirimin yapılmasından itibaren 2 iş günü içerisinde söz konusu aykırılığı gidermekle ve ALICI’nın sipariş ettiği ürünü tam, eksiksiz ve hasarsız olarak göndermekle yükümlüdür. Aksi takdirde E-PAZAR, ALICI tarafından kendisine bildirilen iade talebini onaylayarak ALICI’ya ürün bedelini ve varsa ek zarar bedellerini iade edecektir. Işbu bedeller SAKE tarafından SATICI’ya ayrıca rücu edilecektir. SATICI ALICI’dan gelen iadeleri kabul etmekle yükümlüdür. Ancak, ALICI tarafından SATICI’ya iade edilen ve SATICI tarafından teslim alınan ürünler iade edilmeye uygun değilse SATICI, www.www.epazar.org internet sitesi üzerinden E-PAZAR’ya iadeyi kabul etmeme sebebini bildirmekle yükümlüdür. SATICI, ALICI’lardan gelen iadeleri kargodan teslim almaz veya kargodan teslim alıp E-PAZAR’ya bildirim yapmadan ve sebebini açıklamadan ALICI’ya ürünü geri gönderirse ve bu durum ALICI tarafından E-PAZAR’ya bildirilirse; E-PAZAR ALICI’dan ürünü yeniden iade etmesini talep eder. ALICI’nın ikinci defa ürünü iade etmesine karşı SATICI ürünü kargodan teslim almaktan imtina eder ve/veya teslim alıp yeniden ALICI’ya gönderirse E-PAZAR tarafından söz konusu iade onaylanır ve ürün bedeli ALICI’ya ödenip ödenen bedel SATICI’ya rücu edilir.

Rücu edilecek bedeller “SATICI’ya işbu sözleşme kapsamında ödenecek tüm bedeller içerisinden mahsup edilebilir. Bu kapsamda “SATICI” “E-PAZAR”yı cayma hakkına ve ayıplı mala ilişkin bildirimlerin alınması ve bunlara ilişkin bedellerin “ALICI’ya ödenmesi hususunda yetkilendirmiştir.

 1. SATIŞIN KAPATILMASI: “SATICI”, sitede beyan edilen süre içerisinde ürünü kargoya teslim etmez ve taahhüt edilen süre içerisinde ALICI’nin sipariş ettiği ürünleri ALICI’ya teslim etmezse; “E-PAZAR”, satışı iptal etme, Madde 4.24 te belirtilen cezai bedelleri SATICI’ya fatura etme, ve SATICI’nın hesabına borç kaydetme, ve “SATICI’nın mağazasını kapatma yetkisine ve hakkına sahiptir.SAKE, SATICI’nin ALICI’ya göndermiş olduğu ürünlerin eksik/ayıplı/yanlış/hasarlı olup olmadığına, ALICI’lardan SATICI’dan sipariş edilen ürünlere ilişkin gelen ürün iadelerine ve SATICI tarafından iptal edilen siparişlere ilişkin her hafta sayısal bir raporlama yapacaktır. İşbu rapora göre ALICI’lara teslim edilen eksik/ayıplı/yanlış/hasarlı ürünler veya ALICI’lardan gelen iadeler, SATICI’nın son 6 (alti) haftada

V10-14

 www.epazar.org

Türkiyenin sanal mağazası

yapmış olduğu satış ortalamasına oranını aşarsa SAKE’in kendi insiyatifinde olmak üzere SATICI’nın mağazası süreli veya süresiz olarak kapatılabilecektir.

 1. BEYANLARIN ESAS ALINMASI:

“Site”, ürünün gönderilmesi ve ürün bedelinin “SATICI” hesabına transfer edilmesi de dâhil tüm süreçlerde “ALICI” ve “SATICI’nin beyanlarının gerçeğe uygun olduğu varsayımıyla hareket eder. “ALICI” ve “SATICI’nın beyanlarının gerçeğe uygun olmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek tüm sonuçlardan “ALICI ve “SATICI” doğrudan sorumludur. Sitenin, ürünün kargoya verilmesi veya “ALICI’ya ulaşması da dâhil herhangi bir süreci ayrıca kontrol etme yükümlülüğü bulunmayıp bu yükümlülükler “ALICI” ve “SATICI” tarafından doğrudan yerine getirilir.

“ALICI” ve “SATICI” tüm bildirimlerini “site” ve “satici paneli” üzerindeki “Üye Sayfası” üzerinden “Üye Sayfası”nda belirtildiği şekilde gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Usulüne uygun yapılmayan bildirimler hiç yapılmamış sayılacaktır. “SATICI” ve “ALICI’nın “Site” “Üye Sayfası” üzerinden yapmaları gereken bildirimleri yapmaları gereken sürelerde yapmamaları halinde ortaya çıkacak tüm sonuçlardan kendileri sorumludur. “SAKE”in, bu bildirimlerin süresinde yapılmamış olması nedeniyle ortaya çıkan sonuçlardan herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 2. “ALICI” ve “SATICI” arasında yaşanabilecek bir anlaşmazlık durumunda, işbu dokümanla belirlenen süreçlerin yerine getirilmesi amacıyla “SAKE”, anlaşmazlığa konu ürünün bedelini “SAKE Güvenli Alışveriş Hesabı” üzerinde bloke etme hakkına sahiptir. “SAKE” bu durumlarda işbu doküman ve Üyelik Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda ürün bedelini ilgili tarafa iletecektir. DMARKET Üyelik Hesabı kullanılmadan, ürün satışıyla ilgili kabul veya ret beyanlarına ilişkin “DMARKET”in hiçbir sorumluluğu yoktur.
 3. “ALICI”, “Site” üzerinden “Site”nin alt yapısını kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleriyle “SATICI” tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İş bu sözleşmede ve yasalarda tanınan istisnai haller dışında “ALICI” tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez.
 4. “ALICI”, “Site” üzerinden yapmış olduğu satın alma işlemlerinde yalnızca, “SAKE”in “DMARKET Güvenli Alışveriş Hesabı”na para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. ALICI” “SAKE Güvenli Alisveris Hesabı”na para transferini yaparak bedelin “SATICI’ya aktarılması için temsilci olarak “SAKE” i yetkilendirmekte, “SATICI” ise işbu sözleşme ile belirlenen şartların oluşması halinde “ALICI” tarafından gönderilen bedelin temsilci sıfatıyla kendisine aktarılması icin “DMARKET”i yetkilendirmektedir. Para borcunun ifasının “SAKE”in “SAKE Güvenli Alışveriş Hesabı” dışında başka yollarla gerçekleştirilmesi durumunda “SAKE”in “E-PAZAR Güvenli Alışveriş Hizmeti”ne ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; “ALICI” ve “SATICI’nin hak ve borçları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir.
 5. “SAKE”, satış bedelinin ifasında “ALICI’ya taksitle pazaryeri kolaylığı sunabilir. Bu durumda taksitli ödemeye ilişkin koşullar “SAKE” tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında veya öncesinde “Site”nin ilgili bölümünde “ALICI’ya duyurulmaktadır. “ALICI” taksitli ödemeye karar verir ise “Site”nin ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır.
 6. “ALICI”, “SATICI” tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan görsel, yazınsal ve işitsel açıklamaların doğruluğu veya tamlığı da dahil olmak üzere ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında “SAKE”in bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

V10-15

www.epazar.org

Türkiyenin sanal mağazası

 1. “ALICI’nin, “SATICI’ya havale edilmesi için “SAKE Güvenli Alışveriş Hesabı”na gönderdiği satış bedeli, SAKE’in hizmet komisyonu ve hizmet bedeli kesildikten sonra “SATICI’nin “SAKE”e bildirdiği bir banka hesabına transfer edilecektir. Bu süreçte “SAKE”, “SAKE Güvenli Alışveriş Hesabı”nda bulunan “ALICI” veya “SATICI’nın parası üzerinde, “SAKE”in kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder. Hizmet komisyonukesintisinde prensip olarak; ürün bedelinin “SATICI’ya gönderildiği her halde hizmet komisyonu kesintisi gerçekleştirilecek ve fakat “hacking (dışardan hileli ve izinsiz erişim) şeklindeki riza dışı oluşan işlemler sonucunda ürün bedelinin “ALICI’ya iade edildiği hallerde hizmet komisyonu kesintisi yapılmayacaktır.
 2. “SATICI”, “Site”de sunduğu ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. “SATICI” “Site”de sunduğu ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere “Üyelik Sözleşmesi’nde belirlenen veya “Site”nin ilgili yerlerinde belirtilen “Site”nin ve “Site”de sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. “SATICI”, “Site”de sunduğu ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, “SAKE”in ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sifat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder. “SATICI”, “Site”de sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili satın alma talebinde bulunan “ALICI’ya söz konusu ürünün satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.
 3. “SATICI”, “ALICI”nın “SAKE Güvenli Alışveriş Hesabı”na parayı göndermesi halinde işbu sözleşme ve “Site”de bulunan diğer sözleşmelerde öngörülen sistem ve yola uygun olmak üzere “ALICI’ya ürünün satışını gerçekleştireceğini ve ürün teslimini “ALICI” işbu sözleşmede belirtilen süreç ve sürelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini kabul ve taahhüt eder.
 4. “SATICI”, satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde “DMARKET”e yapılan taleplere karşı “SAKE’i her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5. “SATICI”, “ALICI’ya ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün veya hizmetin “ALICI’ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile Tüketici mevzuatından kaynaklanan tüm yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder. “SATICI” işbu madde içerisinde belirtilen gönderme ve teslim yükümlülüğünü, “SAKE” tarafından onaylanmayan kargo firmaları aracılığıyla yerine getiremez.

V10-16

www.epazar.org

Türkiyenin sanal mağazası

EK.2 – E-PAZAR Yasaklı Ürün ve Hizmetler

Aşağıda E-PAZAR’da satılamayacak ürünlerin listesi verilmiştir. Ayrıca satışı söz konusu olan bir ürünün E-PAZAR’da ne şekilde sergileneceği, listeleneceği ve tanımlanacağı sitede açıklanmaktadır. Bu kurallara uygun olarak sergilenmeyen ürünlerin satışı E-PAZAR tarafından durdurulabilir. Bu durumda E-PAZAR, satıcıyı sergilemenin sona erdirildiği konusunda e-posta yoluyla bilgilendirir. Eğer, E-PAZAR’da satışa sunduğunuz ürün satıştan kaldırılmış ise; a) Ürününüzün satışı veya ilan verilmesi ahlaka, hukuka veya etik kurallara aykırıdır. b) Ürününüz E-PAZAR’nin Yasaklı Ürünler bölümünün kapsamındadır. c) Ürününüzün satışı veya ilan verilmesi bir üçüncü şahsın telif hakkı, tescilli markası veya başka hukuki bir hakkına tecavüz ediyordur. d) Ürününüzü sergilemeniz, Www.epazar.org’un sergileme kuralları’na uygun değildir. e) Ürününüzün satışı ve ilan verilmesi ilgili kamu kurumu, meslek örgütü veya ilgili özel kuruluş tarafından izne veya belirlenmiş bir prosedüre tabidir ve siz bu izin ve prosedürün gerçekleştirilmiş olduğunu kanıtlayan ilgili bilgi ve belgeleri E-PAZAR’ya göndermemişsinizdir.

E-PAZAR’DA SATILAMAYACAK ÜRÜNLER

Airbag ve ekipmanları

Alım Satımı Devlet İznine Tabi Ürünler

Alkol: Alkol içeren içecekler satılamaz. İstisnalar: Boş veya minyatür şişeler, koleksiyon malzemeleri ve şarap, şampanya, bira, konyak yapımında kullanılan malzemelerin (Fıçı, mantar vs.) satışı serbesttir.

Ateşli silahlar: Çalışır-çalışmaz vaziyette tüm ateşli silahların, kurusıkı silahların, caydırıcı sprey gazların, caydırıcı elektrikli copların, elektro şok cihazların, polisiye ve askeri kullanım amaçlı mühimmat ve teçhizatın, silah sınıfına giren bıçak ve kamaların, satışı yasaktır. Silahlar, tabanca ve tüfekler, mühimmat, balisong bıçaklar, kelebek biçaklar ve pirinç muştalar, silah yapımı ile ilgili her türlü malzeme, tarif, kroki, çizim benzeri bilgi kaynakları satışı yasaktır. Koleksiyon özelliği taşısa dahi ateşli silahlar satılamaz. İstisnalar: Koleksiyon özelliği olan, ateşli olmayan, 50 yıl ve öncesinde üretilmiş, kama, hançer, süngü, kın ve benzeri ürünler, oyuncak niteliğinde, boyalı top, su tabancası, paintball tabancaları satılabilir.

Canlı hayvan: Uluslararası ticaret kuralları gereğince istisnalar dışında (akvaryumda yaşayan balıklar ve akvaryum bitkileri ve diğer akvaryum canlıları hariç) evcil-evcil olmayan canlı hayvan satışı E-PAZAR’da yasaktır.

Cinsel İçerik ve Pornografik Ürünler: Cinsel güç arttırıcı her türlü katkı maddesi ve benzeri ürünler: Para karşılığı cinsel ilişki içeren ilanlar, yetişkin cinsel fantezi ürünleri ve pornografik yayınlar (VCD, DVD, VHS, Dergi), çocuk pornosu veya kabul edilemez özellikte başka cinsel materyaller (Cinsel eğitim ve benzeri tibbi yayınlar hariç), üreme organlarını cinsel yönden teşhir eden ve 18 yaş siniri bulunan cinsel içerikli görsel ürünlerin satışı yasaktır.

Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler

Dinleme cihazları

Etkinlik Biletleri: Tüm spor dallarındaki karşılaşmaların bilet satışı E-PAZAR’da yasaktır. İstisnalar: E-PAZAR’da kültürel amaçlı gösteri biletleri satılabilir. Ancak biletler, bilet üzerindeki fiyattan daha pahalı satılamaz. Satış sayfasındaki görselde biletin fiyat kısmının net olarak görünmesi, ürün açıklaması kısmında etkinliğe ait tüm detayların açıkça ifade edilmesi, ayrıca bilet teslim koşullarının da net olarak belirtilmesi gerekir.

V10-17

www.epazar.org

Türkiyenin sanal mağazası

Fon & Hisse Senedi: Hisse senedi, tahvil, bono; yürürlükte olan, borsada işlem gören değerli evraklar, faizle para satışı (tefecilik) ve benzeri faaliyetler satılamaz. Hacking (Web Ortamında Saldırma ve Program Kırma) Yazılımları: Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları. Yazılımlara, sunuculara veya web sitelerine yasa dışı bir şekilde erişmeyi sağlayan yazılımlar. Cep telefonlarına ve diğer iletişim veya içerik dağıtım sistemlerine/aygıtlarına yasa dışı erişime olanak sağlayan yazılımlar. Ücretsiz kablo hizmetleri almak için kablo veya uydu sinyallerini çözen decoder ürünler. Kablosuz internet bağlantılarını yakalayıp şifrelerini kıran yazılım ve ürünler satılamaz. İlaç Testlerini Geçmeye Yönelik Yardımlar: Doping ilaçlarının, kokain ve benzeri uyuşturucu ürünlerin izlerini silme amaçlı ilaç temizleme karışımları ve idrar testi katkı maddeleri satılamaz. Kaçak ve ithalatı yasak ürünler Kontratlar Kültür ve tabiat varlıkları Kopya & Korsan Ürünler: Telif hakları kapsamında, her türlü ses, görüntü ve metin taşıyıcılarının, korsan kitap vb. bandrolsüz satışı yasaktır. İstisnalar: Bandrol yasasından önce üretilmiş ve ticari ürün kapsamından çıkmış koleksiyon özelliğindeki plaklar ve kasetler satılabilir. Lensler ve Sağlık Beyanı içeren Ürünler: 5193 sayılı kanun gereği lens satışı il sağlık idarelerinden alınan ruhsata tabi olduğundan E-PAZAR’da her türlü lens satışı yasaktır. Sağlık ürünlerinin satışında hastalıkları önleyici-tedavi edici özellikler belirtilerek alıcıları yanıltacak bilgilerin kullanılması ve bu bilgileri içeren ürünlerin listelenmesi yasaktır.

Lisanssız oyunlar

Maymuncuk ve kilit açıcılar Mucize Tedavi Ürün veya Hizmetleri: Mucize tedavi taahhüt eden ve içeren ürünler. Tibbi olmayan her türlü tedavi öneren ürünler satılamaz. Numaralı Gözlük Çerçevesi ve Cami Organ Satışı: İnsan organlarının satışı, organ ticareti suç ve yasaktır. Promosyon ürünleri: Promosyon amaçlı, ücretsiz olarak dağıtılan ürünlerin satışı E-PAZAR’ da yasaktır. İlaçlar: Reçeteye tâbi olan veya olmayan tüm beşerî ilaçların, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu(“TITCK”) tarafından ruhsatlandırılan geleneksel bitkisel tibbi ürünlerin ve yine TİTCK’nin iznine tabi olan homeopatik tibbi ürünlerin tanıtımı ve satışı yasaktır. Resmi kıyafetler ve üniformalar: Kamu hizmetinde kullanılan üniforma ve aksesuarların satışı E-PAZAR’ da yasaktır. Sahte Belgeler: Sahte kimlikler, pasaportlar, diplomalar ve asalet unvanları satılamaz Sahte veya Replika ürünler: Tescilli bir markanın ürünlerinin, izinsiz olarak üretilen taklitlerinin satışı E-PAZAR’ da yasaktır. Şans Oyunları: Sonucu belli olmamış şans oyunlarına ait, bilet, kupon vb. belgeler satılamaz. Taklit Tasarım Ürünleri: Tasarımcı ürünlerinin kopyaları veya imitasyonları olan ürünler satılamaz. Telif hakkına sahip ürünler: Her türlü eser, fonogram, yapım ve radyo televizyon kuruluşlarının gerçekleştirdikleri yayınları üzerindeki haklara karşı oluşabilecek olası ihlaller suç teşkil etmektedir. Dolayısıyla eser sahiplerinden ve bağlantılı hak sahiplerinden izin alınmaksızın; DivX, MP3, AVI, MPG, MPEG, WMP ve sair formatlardaki eser, fonogram, yapım ve yayınların, CD, DVD gibi taşıyıcılar üzerinde, doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması veya internet ortamında paylasime vienas saturfi yasaktır.

V10-18

 

www.epazar.org

Türkiyenin sanal mağazası

Telsiz: “Telekomünikasyon Kurumu” ve “Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları (KET) Yönetmeliği’ne uygun olmayan ve lisans gerektiren tüm telsizler satilamaz. Trafik Aygıtları ve Radar Detektörler: Radar kilitleyiciler, araç plakası örtüleri, trafik işareti değiştiriciler ve ilişkili ürünler satılamaz. Polis radarlarını tespit eden, çalışan veya çalışmayan her türlü radar detektörünün satışı yasaktır. Toplu elektronik posta adresi listeleri Tütün mamulleri & Elektronik Sigaralar: Tütün ve tütün mamulü içeren ürünlerin, sigarayı bırakmaya yardımcı olduğu iddia edilen nikotin kartuşlu yapay sigaraların satışı E-PAZAR’ da yasaktır. İstisnalar: Koleksiyon amaçlı tütün ve tütün mamulü içeren ürün aksesuarlarının (sigara tabakası, pipo aksesuarları, nargile vb.) satışı yapılabilir. TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler: Digitürk vb. şifreli yayın yapan kuruluşların, şifrelerini kırmak amacıyla üretilmiş, dekoder ve benzeri aksesuarların ve de şifreli yayın yapan kuruluşların her türlü yayın içeriğinin satışı E-PAZAR’da yasaktır. Uyuşturucu ya da Bağımlılık Yaratan Maddeler: Yasal olmayan doğal ya da kimyasal maddeler, her türlü uyuşturucu ya da uyarıcı madde satılamaz. Veteriner Tıbbi Ürünleri Yanıcı ve Patlayıcı Maddeler: 14.8.1987 tarih ve B7/12028 sayılı tekel dışı bırakılan patlayıcı maddelere av malzemesi ve benzerinin üretimi, ithali, taşınması, saklanması, depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi, denetlenmesi usul ve esaslarına ilişkin tüzük gereği, E-PAZAR’da şenlik ve işaret fişekleriyle oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin beş kilogram üstü olan miktarlardaki satışları yasaktır. Yasaklı Yayınlar: Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında yayını ve dağıtımı suç teşkil eden her türlü bölücü, irkçı, irticai ve illegal siyasi düşünce ve oluşumları övücü kitap, dergi, gazete, kaset, CD, VCD, DVD ve benzeri yayınlara ait ilanlar yasaktır. Lisanssız yazılımlar Kamu sağlığını tehdit eder nitelikte; ambalajsız, Tarım Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu esaslara aykırı imal edilmiş, ambalajında imalat bilgileri ve son kullanma tarihi yer almayan gıda maddeleri Gıda ürünlerinin satışı esnasında teslimat ve son kullanma tarihi bilgilerinin alıcılara bildirilmesi gerekmektedir. E-PAZAR’da “organik tarım sertifikası”na sahip olan gida ürünlerin satışı gerçekleştirilebilir. Ancak 5262 sayılı kanun gereği, üretici firmanın sahip olduğu organik tarım sertifikasının alıcıya sunulması gerekmektedir. Yüz fotoğrafı, isimler ve imzalar

V10-19

 

 

 

Kategoriler